PRISER

Alle priser er excl. moms (25 %).
Alle priser er excl. evt. offentlige gebyrer o. lign.

Odense Kommune har som den første i landet afskaffet byggesagsgebyret. Læs mere..... 

 

 

 

 

 

 

 

Papirarbejdet til en lovliggørelsessag (byggeansøgning og evt. ansøgning om dispensation) hos kommunen er inkluderet.
Dog kommer et evt. gebyr til kommunen ifm. en byggetilladelse oveni.

Ved større opgaver (flerfamiliehuse, erhvervsejendomme) kan det være nødvendigt at aftale en individuel pris. Jeg giver et tilbud, inden opmålingen finder sted.

* Rådgivning: Jeg kommer ud på stedet og giver rådgivning om opmåling og tilretning af BBR.

** Småbygning: Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket areal, overdækket terrasse o.lign. under 50 m2. Udestuer medregnes ikke under småbygninger.


Hvad får du ?
Du får rådgivning om muligheder for lovliggørelse, en tegning og en beregning. Hvis der er mange bygninger på din grund (f.eks. landbrug), får du også en situationsplan, så du har overblik over bygningernes placering med bygningsnumre. Og du får en ny, tilrettet BBR-meddelelse fra din kommune, som indeholder de korrekte BBR-arealer på bygningerne.

Bankoplysninger: Reg.nr. 6880 - Kontonr. 1071124. Totalbanken.

CVR nr. 32 70 75 64

 

Opmåling af et hus på op til 150 m2    
- - inkl. diverse småbygninger** 4.000,- kr  
     
Opmåling af en lejlighed på op til 150 m2 4.000,- kr  
Opmåling af en småbygning** pr. stk. 1.000,- kr  
     
Rådgivning*, telefonisk gratis  
Rådgivning*, på stedet 1.000,- kr  
     
Kørsel, inden for Odense Kommune gratis  
Kørsel, uden for Odense Kommune efter statens takster + ekstra tid
Til forsiden
Om BB-opmåling
Hvorfor ?
Rådgivning
Nyheder
Priser
Spørgsmål
Kontakt
Nyttige links